• Classic Camera1
  • Classic Camera2
  • Classic Camera3

Populonia – Golfo di Baratti

Deze Etruskische stad, was één van debelangrijkste centravan de oude wereldvoor de verwerking enhandel vanijzer. De middeleeuwse murengebouwdvoor de verdediging tegenpiraten, en de Rotsgebouwd in deeerste helft vande vijftiende eeuw, omsluiteneen prachtig kasteel, vooral bekenddoorhet ArcheologischPark en hetArcheologisch MuseumGasparri, gelegen in hetcentrum van de stad.

Regalo Qualitando
  • it
  • en
  • de
  • nl